با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

 • رتبه 1
  هادی قلیپور
  کانون انتخابی : آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : سوم
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : اردبیل
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  حسین امیرخانی
  کانون انتخابی : کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : کرمانشاه
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  محسن مولوی
  کانون انتخابی : همدان
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : چهارم
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : همدان
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  افشار سعیدی
  کانون انتخابی : آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : ارومیه
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  شهریار احمدی
  کانون انتخابی : چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : چهارمحال بختیاری
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  اسدالله بیرانوند
  کانون انتخابی : خوزستان
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : دوم
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : تهران
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  امیر مسعود دلاوری
  کانون انتخابی : مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : اصفهان
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  ندا عوض محمدی
  زنجان
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : دوم
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : زنجان
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  محمد فرج زاده
  اردبیل
  سهمیه آزاد
  سابقه حضور در کلاس های آموزشی چتر دانش
 • رتبه 1
  شیرزاد برادری جمهری
  آذربایجان غربی
  سهمیه ایثارگر
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : سوم
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : خوی
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  سیدعبدالوحید قائمی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه ایثارگر
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : شیراز
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  سیروس طهماسبی
  همدان
  سهمیه ایثارگر
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : جامع
  داوطلب شهر : همدان
  نمایش کارنامه
 • رتبه 1
  نادر محمدی
  گیلان
  سهمیه ایثارگر
  سابقه حضور در آزمون های چتر دانش
  گروه : اول
  نحوه شرکت : حضوری
  داوطلب شهر : گیلان
  نمایش کارنامه
 • رتبه 2
  محمد شاعلی
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  مریم جعفری
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  مهدی امیری دوماری
  کرمان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 2
  محمد حیدری
  خوزستان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 2
  زهرا رحیم پور
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  هاجر کاملی لنگرودی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  احمد اصغری
  کانون قم
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 2
  حسین قربانی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  امین زالی قاضی ولویی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  عصمت فروهیده
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 2
  سید علی کرم حسینی چاهگاهی
  چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  مهدی نژادزمانی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  نرگس مرسلی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  محمد بیران وندی
  خوزستان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 3
  علی روشنی حسن آبادی
  کرمان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 3
  سجاد ناصرپور بروجنی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  امید فتاحی
  چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  مهری علی حمزه
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  احسان ابراهیمی
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  محمد فقیه لو
  قزوین
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 3
  علی محمدیان
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  معین لنگری زاده
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 3
  کریم امیرماهر
  زنجان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 3
  زهرا کمالی دهقان
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 3
  شهرزاد بهرامی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 4
  معصومه غفاری
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 4
  رضا واحدی سلطان اباد
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 4
  مریم ولایی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 4
  رضا سیفوری
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 4
  علی مرادی
  اردبیل
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 4
  محمد بشارتلو
  گلستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  اکبر مهدوی کرم شاملو
  اردبیل
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 5
  سولماز غلامی
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  مهدی سبزبان
  خراسان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 5
  یوسف بهرامی
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  میلاد عینی
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  مهرشاد نیک طلب
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  سعید عبدالرحیمی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  مسعود ضرغامی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  حمیدرضا رجبی
  البرز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 5
  غزل فاروقی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  ابراهیم شیر محمدی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 5
  اکبر غفاری
  گیلان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 5
  سارا حیدری
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  وصیه آقاجانی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  مهدی ساعدی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  مستوره محمدزاده
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  فرشته دوستی
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  ملیحه سرمدی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  حسین عابدی
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  ابوالفصل سرچمی خواجه
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 6
  نسرین خدابنده لو
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 7
  مهدی کاووسی
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 7
  رمضانعلی محسنی
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 7
  ندا صالح زاده
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 7
  علی خانی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 7
  سولماز صدیقی
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 7
  فوزیه جنتی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 8
  فاطمه هاشمی
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 8
  هانیه نصرالهی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 8
  زهره عالی پور
  چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
 • رتبه 8
  نظر کرانیان
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 8
  نیکو طالبی امانیه
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 8
  فائزه حسنلو
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 8
  علی اکبر اعظمی
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 9
  بهرام مرادی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 9
  مریم حیدرنیا
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 9
  زینب محبی ولایی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 9
  یعقوب کلابی ایرانی
  خوزستان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 9
  سید شهرام مفتی
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 9
  شهره منصوری
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  زینب کریمی منش
  گلستان
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 10
  محسن جوادی پور
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  ونوس دارائی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  مهشید کرباسی
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  مرجان کلالی
  خراسان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  مجتبی کیومرثی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  مریم نوروزی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  مهرداد کریم خانی
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  فرزانه زارع
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 10
  قربان جنگجو
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  محمد علینژادی
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  معین جعفری
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  جاسم حبیبی مفرد
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  شاپور رضایی
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  حسین زمانیان
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  آرزو اسماعیلی
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  سحر رحیمی
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  کریم علی زاده
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  معصومه حیدری
  چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
 • رتبه 11
  سید علی حسنی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  وحید معصومی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  مرضیه جباری نسب
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  پریسا استرکی
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  مریم طهرانی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  فیروزه کشاورز
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  فاطمه علیان
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  رحمان جفتکار
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 12
  نرگس پنجه شیری
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 13
  علی آشب
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 13
  سیده فاطمه هاشمی
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 13
  آیدین نیک فرجام
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 13
  مریم فرخ نژاد
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 13
  محمد ابراهیم زاده
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  عزیز صدری کورعباسلو
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  الیاس اصغری
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  مازیار حبیبی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  سهیلا آدینه وند
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  مهشید مهرابیان
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  مهشید زرین ساعد
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  صدیقه آزادبخت
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 14
  حیدر غریبلو
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  عباد لشنی
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  سمیرا محمدی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  ندا شموسی
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  الهام منتظری
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  محمدتقی فراهی بخشایش
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  حمید بیات
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  سمیرا عدل پسند
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  سکینه آدره
  گلستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  الهه مهدیزاده
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  منصور قنبری قلعه
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 15
  ارسلان برادری
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 16
  واحد خسروی
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 16
  نسیم جهاندیده
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 16
  رضا محمدیان
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 16
  رضا افشاری پور
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 16
  مهدی خانبابایی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 16
  بهاره نیک منش
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 16
  یحیی خداپناهنده
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  اکبر اصلانی قیه قشلاق
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  اکبر اصلانی قیه قشلاق
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  بهزاد محمدی
  چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  پیمان حاتمی
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  سرمد فتح الهی
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  علی دلاوری
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  مهران عطایی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  الهام بهرامی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  سید محمد آبرومندی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  فرناز شهرکی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  علی علی پور
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 17
  رمضان عاشوری دارسرا
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 18
  قادر عیسی زاده
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  مونا وکیلی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  هادی مسیح زاده
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  حمیدرضا صادقی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  کبری عالی
  چهارمحال و بختیاری
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  سیدامین کاکوان
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  محمد روستابیک
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  مریم دانشی
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  محرم گرگانی
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  سهراب نشاسته ریز
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 18
  کامبیز لطفی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  میلاد طلایی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  جابر حق شناس
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  مهدی خوش خطی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  حسین کشکولی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  شیوا غلامی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  آرش محمدی دیمان
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  زهرا طالبی
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 19
  میلاد طلایی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 20
  آمنه زندیه
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 20
  لیلا منافی
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 20
  محبی صدرا
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 20
  مرضیه زند کریمی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 20
  آمنه زندیه
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  علیرضا احمدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  هدایت اله سروش مهر
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  ارسلان رستمی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  فرناز طباطبایی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  زهرا حیدری
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  روح الله بنی فضل
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  واحد قهری
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  امید احمدی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 21
  علیرضا احمدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  مهرداد طهماسبی زاده خلیق
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  میلاد منتظری
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  محمد نصیری
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  مریم السادات عباسی
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  سید مرتضی وزیری فرد
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  طناز مهرابی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 22
  امیر ملکوتی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 23
  سعید روحی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 23
  صلاح سلیمی موانه
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 23
  آسیه نیازی اوریمی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 23
  محمدرضا عسکرپور
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 24
  نسیبه سعادت
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 24
  محسن اسلامی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 24
  آرمین اخترکاوان
  مرکزی (اراک)
  سهمیه آزاد
 • رتبه 24
  رقیه رضایی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 24
  امید رسول زاده
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 24
  حمیدرضا دکامین
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  مجید باهنگه
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  حمید یزدانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  مسعود ذولفقاری
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  فاطمه کرمی
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  ناجی الهایی
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  یونس مرزبانی
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  محمد نعمتی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  سمیه طالبی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 25
  امیرحسین مافی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 26
  میلاد پناهی پور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 26
  هما پورمشایخی
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 26
  مهدی مرادی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 26
  مرجان امیری پری
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 26
  سولماز مهربان
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 26
  فاطمه عرب خزایلی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  میترا قنبرمولایی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  لیلا کاویانی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  مجتبی بهرامی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  معصومه فرضی
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  علیرضا سلطان محمدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  بهنام محمدی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 27
  میلاد پیرنظری
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 28
  اصغر کردی
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 28
  فرزانه داوودی
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 28
  روح اله دارابی
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 29
  همام عزیز زاده
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 29
  مهدی نادری راد
  کانون قم
  سهمیه آزاد
 • رتبه 29
  مهدی قائدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 29
  فاطمه کلاهدوزها
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 29
  مرتضی غلامی جلالی
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 29
  مهدی محمدی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 30
  زهرا خلعتبری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 30
  علی اکبر صالحی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 30
  اکبر جباری
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 30
  سمیه پایدار
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 30
  عبدالعلی ملک زاده
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 31
  میلاد ذوالفقاری
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 31
  بنفشه ارجمند مزیدی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 31
  مریم رضایی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 31
  فاطمه اسپرهم
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 31
  سعید تاکستانی زاده
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 32
  رحیمه مقصودی
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 32
  احمدرضا بابائی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 32
  علیرضا عطایی اطهر پور
  همدان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 33
  آسیه جنتی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 33
  سعید محمدی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 34
  فاطمه ملکی غربی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 34
  یعقوب محمودی
  لرستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 34
  مریم علیزاده
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 34
  سهیلا نظری
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 35
  جمال احمدنژاد
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 35
  مجتبی میرشکار
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 35
  بتول نهاوندی نژاد صومعه سرایی
  زنجان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  احسان کرمی
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  امین فهیمی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  آرزو عظیمی قدسی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  رضا باغبانی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  حشمت الله مرادی
  کردستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  محسن درخوش
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  نرگس میرزایی زاده
  کرمان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 36
  فردین فرزین مهر
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 36
  رضا حسین زاده شهانقی
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 37
  سلیمان نصیری
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 37
  شهلا منصورخاکی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 37
  حسین ممشلی
  گلستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 37
  سارا صادقی کرمانشاهی
  کرمانشاه و ایلام
  سهمیه آزاد
 • رتبه 38
  افشین ارجمندی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 38
  فاطمه بیگی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 39
  شیوا ادهمی
  گلستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 39
  سیدمحمد طباطبایی نژاد
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 40
  فرشاد رزاقی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 40
  عباسعلی قربانیان
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 41
  آرزو پاکدل
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 41
  نشمیل صابری
  آذربایجان غربی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 42
  نجمه یوسفی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 42
  زینب حسامی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 42
  خدیجه فیضی پور
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 43
  بهناز شفیعی
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 43
  سید محمد شانه دشتی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 43
  سیدرسول میرنصیری
  مرکز
  سهمیه ایثارگر
 • رتبه 44
  علی خلیلنژاد
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 45
  آناهیتا محمدی نیا
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 45
  کبری عسکری مژدهه
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 45
  ندا آذر تاج
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 45
  ناهید مهرور
  گیلان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 45
  بنیامین احمدی
  بوشهر
  سهمیه آزاد
 • رتبه 46
  ساسان شیخی صومعه
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 47
  بهادر حمیدی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 48
  مهرداد سلامی
  اردبیل
  سهمیه آزاد
 • رتبه 48
  هومن عطائیان فر
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 49
  فاطمه بحرانی
  خوزستان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 49
  لیلا مبارکی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 50
  شهاب نیری
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 50
  فاطمه لاوی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 50
  شهاب نیری
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 50
  سمیه بهرامخانی
  قزوین
  سهمیه آزاد
 • رتبه 51
  حامد صالحی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 51
  احمدرضا عراقی نیکنام
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 52
  ناهید رضایی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 53
  سعیده جان بزرگی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 53
  معصومه نوربخش
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 54
  عاطفه خداویسی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 56
  عباس مهرابی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 56
  فریده زرگر
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 56
  فاطمه ساداتی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 57
  محدثه رحیمی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 57
  رضا قارلقی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 57
  بهرام احمدی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 58
  حبیب الله رفیعی پور
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 59
  سالار ابدی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 59
  فرشاد چینا
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 59
  فرشاد چینا
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 60
  توحید عبدخدایی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 60
  پوریا جعفرنیا
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 61
  حامد صفری نودهی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 61
  ابراهیم عبدالملکی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 62
  نسترن محمدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 63
  مژگان بدری زاده
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 64
  معصومه پناهی گل سفیدی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 64
  مهدی حسنعلی زاده
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 66
  فریده درزی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 68
  شیما سیاه تیری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 70
  رقیه زکی
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 71
  قربان بابایی حاجی
  مازندران
  سهمیه آزاد
 • رتبه 71
  توحید جودیان
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 72
  مهدی کهن ترابی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 75
  مجید مجیدی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 75
  محسن زارعی زیاری
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 80
  محمد اکبری
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 80
  هادی عسگری
  آذربایجان شرقی
  سهمیه آزاد
 • رتبه 80
  محمود حبیبی تبار
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 82
  مهدیه اعتمادیان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 83
  مرضیه قاسمی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 84
  فاطمه نوروزی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 88
  سیده زهرا حسینی
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 88
  سمیرا یوسفی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 90
  امینه مختاری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 91
  مجید منفرد
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 92
  ابراهیم بیرانوند
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 93
  نرگس باقری
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 95
  زهرا چنگانی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 95
  سیده ندا حسینی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 96
  جمال کرمی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 97
  نرگس خمیس ابادی
  البرز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 97
  بهمن علی نیا
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 98
  حسین کارگر
  فارس و کهکیلویه
  سهمیه آزاد
 • رتبه 99
  حسن منتظری نجف آبادی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 100
  مریم شریفی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 103
  ایمانه برخوردار
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 104
  سیده رقیه هاشمی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 107
  مریم حاجی باقر
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 107
  کامران کرمی تپه زردی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 108
  سمیه سیفی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 109
  افشین توکلی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 110
  محمدامین نجفی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 111
  هدیه قاسم
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 114
  ستار حسن شیخی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 115
  احمد غلامی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 116
  سارا شهبازی
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 116
  ابولفضل صلحی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 120
  زهرا شعبان پور
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 126
  وجیهه جاوید مقدم
  اصفهان
  سهمیه آزاد
 • رتبه 128
  محمد روغنی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 131
  مرتضی ابوالحسنی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 132
  امیر پارساپور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 141
  بابک سلیمی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 145
  حمید گمشادزهی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 150
  صادق آدینه وند
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 151
  هانیه شهرامی منش
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 154
  محمدعلی ابراهیمی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 159
  حسن فرخی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 159
  پرهام وفایی مطلق
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 164
  نسترن سیدمحسن دربندی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 170
  مهدی باقری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 172
  مهدی سلامی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 179
  علی سیفی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 181
  سیما ولی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 183
  معصومه زمانی مقدم
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 197
  سارا میرزایی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 198
  پریسا ناصری پور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 202
  عارف نوپور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 205
  حسن دامن نیا
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 207
  احمد مدنی علمداری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 212
  علی اکبر خدادادی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 213
  فاطمه نظام دوست
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 215
  مینا جوزی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 217
  محمد علی باقرصاد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 244
  پگاه قاسمیان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 249
  حسین الغوثی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 250
  بهنام نریمانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 255
  نرگس آهنین پنجه
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 262
  الهه نظری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 270
  سیدمحمدحسین رضوی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 279
  بابک زارع لواسانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 282
  امین چهارپاشلو
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 285
  علی حیاطی اصل
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 292
  بهنود خلف خانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 295
  امین صدری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 298
  سعید سنایی پور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 305
  رضا حامدمحولاتی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 313
  حمیدرضا مشتاقی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 331
  سمانه زارع
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 332
  سیدمحمدحسن فاطمیون
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 336
  علی جعفری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 355
  امیررضا امیریان منش
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 357
  محمدجواد شعبان نیامنصور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 360
  مرتضی مرادنژاد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 378
  محسن یزدان پرست
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 379
  محمد رضایی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 385
  علی رحیم زاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 389
  امیررضا افشار
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 404
  سپیده امجدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 410
  میثم شمس آرا
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 410
  محسن عسگری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 412
  مازیار متاجی تیموری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 413
  شیوا ده مرده یی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 417
  مریم حقیقت پژو
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 428
  روناک معظمی گودرزی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 435
  لیلا ثابتی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 450
  عباس نادری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 467
  مهدی نائینی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 473
  مونا صادق
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 475
  مینا محسن خرمی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 475
  علی اصغر افخمی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 481
  ام البنین خاکی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 490
  سعید نورا
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 493
  امید تاجیک خراسانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 496
  سید محمد ابراهیم طباطبایی مجد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 500
  هادی شیری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 502
  فاطمه شهبازی میان کسگری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 505
  حسین اکبری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 507
  سحر فرشی قدسی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 511
  سعید فتحی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 518
  رضا شمسی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 520
  الهه صادقی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 522
  مبین جهانی خشت مسجدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 536
  مینا ابرام
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 540
  نوشین حیدری فرد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 540
  نوشین حیدری فرد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 544
  سجاد درویشی عباس آبادی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 550
  اعظم علیزاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 550
  مهناز بهرامیان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 550
  فاطمه عسکری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 554
  سمیرا آهنگر
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 567
  رضا تمیزکار
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 570
  محمدحسین مهدی پور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 570
  ناهید نظری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 580
  محیا بیک زاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 581
  بهرام وثوقی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 583
  سید رسول قاضی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 587
  مرجان پانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 591
  الهه نجمی دولت آبادی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 603
  سعید ییل خانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 608
  محمد الهی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 608
  فاطمه نوروززاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 615
  جواد عبدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 615
  مهدی عابدینی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 619
  معصومه امینی خو
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 621
  کریم علیزاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 627
  میلاد گلستان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 633
  سعید مقدم
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 637
  علیرضا عبداله پور
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 657
  سارا مجیدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 678
  جعفر بهشتی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 683
  ساناز حسینی کلاهی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 694
  الهام قزلو
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 706
  محمد عالی خانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 713
  فهیمه عرفانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 714
  حمید پیرتاجیان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 724
  فاطمه سلمانیان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 732
  مهری همتی راد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 736
  مسعود میرتقی‌زاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 743
  پریسا خداوردی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 763
  سعید آراوند
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 765
  حمیدرضا عباسی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 777
  رضا باباجانی گاوزن
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 785
  جعفر خان محمدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 786
  سید امیر حسین طباطبایی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 786
  امین محمدی زاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 789
  مهدی نوروزی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 792
  ساناز عباسقلی زاده کاشی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 795
  سهیلا سلیمان زاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 800
  علی نوروزی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 807
  سامان عسکری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 809
  فاطمه ثقفی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 817
  ایام کمرخانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 817
  پیام برهمند
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 823
  محسن انصاری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 830
  الهام احمدی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 836
  آمنه بازرگانی شیرازی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 839
  پریسا غفاریان
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 850
  مریم حسینی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 858
  شکوفه صفرنیا
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 861
  حسن علی زاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 883
  اسماعیل پارسه
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 885
  آزاده علینقی زاده اردستانی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 890
  موسی نذیری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 892
  محمدرضا بنازاده
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 902
  اکرم یوسفی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 914
  نگین صابری
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 916
  علی حاتمی راد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 918
  پویا یعقوبی راد
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 924
  حورا آهنی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 928
  گل رخ بهادر
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 932
  پریسا فتوحی
  مرکز
  سهمیه آزاد
 • رتبه 936
  مرجان بائی
  مرکز
  سهمیه آزاد


تذکر :
کلیه پذیرفته شدگان مذکور از کلاس های آموزشی و یا آزمون های آزمایشی چتر دانش بهره مند گردیده اند که نمونه کارنامه های آزمون های آزمایشی آنان نیز جهت رویت مراجعین عزیز وب سایت قرار داده می شود. درج اسامی پذیرفته شدگانی که از بسته های آموزشی موسسه استفاده نموده اند، بدلیل عدم تکمیل فرم ثبت نام امکان پذیر نیست .تطبیق سوالات آزمون وکالت 94 با