با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
نقش باورعمیق وایمان درموفقیت درآزمون ها؛

برای اینکه به نقش تعیین کننده باورها در موفقیت افراد هر چه بیشتر پی ببریم توجه شما را به یک تحقیق علمی جلب می کنم . تحقیقات ۲۵ ساله دانشگاه ییل آمریکا (بزرگترین و معتبرترین دانشگاه تحقیقاتی آمریکا) روی ۱۲۰۰۰ دانشجو نشان داده که تمام تلاش ها ، برنامه ریزی ها ، مطالعه های روزانه و شب بیداری ها تنها  ۱۵% مسیر موفقیت و دستیابی به هدف را تشکیل می دهد و ۸۵% سهم باقی مانده به انگیزه ، نگرش و باورهای دانش آموزان و دانشجویان بستگی دارد .
تمام تلاش های شبانه روزی فقط ۱۵% مسیر موفقیت را شامل می شود و ۸۵% سهم باقی مانده به باورهای دانش آموزان و دانش جویان بستگی دارد.
کتاب خواندن ، تست زدن ، آزمون آزمایشی و . . . همه ۱۵% سهم موفقیت شما را شامل میشود ولی ۸۵% مسیر قبولی در کنکور به آمادگی ذهنی و باورهایی  بستگی دارد که در ضمیر ناخودآگاه شما برنامه ریزی شده است .
شما باید با اعتماد به نفس در جلسه ی کنکور حاضر شوید ، باید آرامش خود را حفظ کنید و دچار اضطراب و استرس نشوید تا بتوانید جواب سوال ها را بدهید ، حافظه تان باید به خوبی در دسترس باشد تا جواب سوال ها را به راحتی به خاطر بیاورید که همه ی این ها به ضمیر ناخودآگاهتان بستگی دارد که چگونه برنامه ریزی شده باشد  .برنامه ریزی ضمیرناخودآگاهتان مشخص می کند که چه شرایطی در جلسه ی کنکور برای شما اتفاق بیفتد ، اگر ضمیر ناخودآگاهتان را درست برنامه ریزی کرده باشید آنگاه در جلسه ی کنکور اعتماد به نفس زیادی به شما می دهد ، دسترسی به اطلاعات موجود در حافظه تان را راحت تر می کند تا بتوانید جواب سوال ها را به راحتی به یاد بیاورید ، حس آرامش و تمرکز را در جلسه ی کنکور در شما به وجود می آورد تا در آرامش کامل بتوانید با تمرکز بر جواب ها به راحتی سوالات را پاسخ دهید
ضمیر ناخودآگاه ماست که با توجه به اینکه برای شکست برنامه ریزی شده باشد یا برای پیروزی در ما احساس ایجاد می کند حال یا احساس آرامش برای رسیدن به موفقیت یا احساس اضطراب و استرس برای شکست که تمام آن به برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه شما بستگی دارد .

اگر ضمیر ناخودآگاهتان را برای شکست برنامه ریزی کنید اگر تلاش بسیار زیادی هم برای موفقیت در کنکور کرده باشید تمام تلاش های شما می شود ۱۵% کار ولی ۸۵% کار را که برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه بوده را انجام نداده اید و ضمیرناخودآگاه کافی است در جلسه ی کنکور برای شما اضطراب یا استرس به وجود آورد ، یا تمرکز فکرتان را کم کند یا کاری کند که به راحتی مطالب را به یاد نیاورید آنگاه هر چه تلاش کرده اید به راحتی از بین می رود و شما در جلسه ی کنکور رد می شوید ولی اگر آن را برای موفقیت برنامه ریزی کنید همانطور که کار تنفس و تپش قلب را با دقتی رویایی انجام می دهد موفقیت شما را در کنکور رقم می زند به یاد داشته باشید که
ضمیر ناخودآگاه یک سیستم تمام اتوماتیک است که به چیزهایی می رسد که برای آن برنامه ریزی شده باشد.برچسب ها: موفقیت