با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
شروع دوره سوم کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 95

شروع دوره سوم کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 95


نخستین جلسه از کلاس حقوق تجارت دوره سوم آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق سراسری ، از ساعت 15:30 دقیقه امروز یکشنبه سیزدهم دیماه سال جاری آغاز و تا ساعت 20:30 دقیقه تداوم خواهد داشت .

حقوق تجارت دوره سوم آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری را که به مدت 70 ساعت در روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می‌شود استاد ارشدی تدریس می نمایند .

شروع دوره سوم کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 95


از ساعت 10:15 امروز جمعه یازدهم دیماه 94 اولین جلسه کلاس حقوق جزا ازدوره سوم کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد سراسری 95 آغاز گردید .

جناب دکتر رستمی تدریس حقوق جزا را بر عهده دارند .

 

این کلاس تا ساعت 16 تداوم داشته و تا آخر فروردین ماه سال 95 روزهای جمعه تشکیل می شود.


شروع دوره سوم کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 95


از ساعت 13 امروز چهارشنبه نهم دیماه 94 اولین جلسه کلاس حقوق مدنی ازدوره سوم کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد سراسری 95 آغاز گردید .

جناب استاد شعبانی تدریس حقوق مدنی را بر عهده دارند .

 

این کلاس تا ساعت 20 امشب تداوم داشته و تا آخر فروردین ماه سال 95 روزهای چهارشنبه تشکیل می شود.


شروع دوره سوم کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 95


ازساعت 14 امروز دوشنبه هفتم دیماه 94 با تدریس متون حقوقی توسط استاد سرکار خانم علیزاده ، سومین دوره کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ، آغاز گردید.

برچسب ها: شروع دوره سوم کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 95