با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برنامه کارگاه های کاربردی مؤسسه چتر دانش تابستان 97


باسمه تعالی

برنامه کارگاه های کاربردی مؤسسه چتردانش تابستان97
 

سرفصل

شهریه(ریال)

طول دوره

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

عنوان

ردیف

مشاهده سرفصل

1500.000

8 ساعت

چهارشنبه

20 - 16

97/03/30

97/04/06

آقای رحیم کشتکار

مسؤولیت مدنی و حرفه‌ای

1

مشاهده سرفصل

2.000.000

10 ساعت

دوشنبه ها

18 - 16

97/04/04

97/04/11

97/04/25

97/05/01

97/05/08

آقای بهرام کناریوندی

حقوق کاربردی شرکت ها

(بخش نخست)

2

مشاهده سرفصل

2.000.000

10 ساعت

دوشنبه ها

20 - 18

97/04/04

97/04/11

97/04/25

97/05/01

97/05/08

آقای بهرام کناریوندی

حقوق کاربردی شرکت ها

(بخش دوم)

3

مشاهده سرفصل

2.000.000

8 ساعت

پنج شنبه‌ها

17- 9

97/04/07


دکتر یعقوبی

داوری


4

مشاهده سرفصل

2.500.000

13 ساعت

پنج شنبه

9-17

جمعه

13-18

97/04/14

97/04/15

آقای دکتر نادر همایونی

حقوق مناقصات

5

مشاهده سرفصل

1.200.000

4 ساعت

شنبه

20 - 16

97/04/16


آقای عباس بشیری

برسی و تحریر دعاوی حاکم بر روابط موجر و مستاجر

6

مشاهده سرفصل

1.200.000

4 ساعت

شنبه

20 - 16

97/04/23


آقای دکتر حسین سمیعی زنوز

قانون مبارزه با پولشویی

7

مشاهده سرفصل

2.000.000

10 ساعت

یکشنبه ها

19 – 17

97/04/24

97/05/07

97/05/14

97/05/21

97/05/28

آقای عباس بشیری

حقوق اراضی و املاک


8

مشاهده سرفصل

1.300.000

6 ساعت

پنجشنبه

16 – 10

97/04/28

آقای اسد الله باقریان

اعتبارات اسنادی و اصطلاحات کاربردی ایکوترمز


9

مشاهده سرفصل

1.200.000

4 ساعت

سه شنبه

20 - 16

97/05/02


آقای دکتر حسن تقوی

اجرای احکام کیفری:کلیات حبس

10

مشاهده سرفصل

3.000.000

16 ساعت

چهارشنبه ها

20 - 16

97/05/03

97/05/10

97/05/17

97/05/24

آقای دکتر مجتبی اصغریان

قرارداد های تجاری بین المللی(مقدماتی)

11

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت


پنجشنبه

17 - 9

97/05/04

آقای مهندس امیر امیری دیبا

مقایسه انواع روش های قراردادی و نحوه انتخاب آن ها

12

مشاهده سرفصل

4.000.000

8 ساعت

شنبه ها

20 - 16

97/05/06
97/05/13
97/05/20
97/05/27


آقای علی رضوانی تبار

فن بیان و سخنوری

13

مشاهده سرفصل

2.300.000

12 ساعت

پنجشنبه

16- 10

جمعه

16 - 10

97/05/11

97/05/12

خانم جنت خداد

اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا


14

مشاهده سرفصل

1.500.000

8 ساعت

پنجشنبه

17 - 9

97/05/18

آقای غلامرضا بیات

آشنایی با مفاهیم کاربردی ثبت علائم تجاری و تغیرات بعدی آن

15

مشاهده سرفصل

600.000

2 ساعت

شنبه

19 - 17

97/05/20

سید روح الله موسوی(قاضی دادگاه کیفری تهران)

فروش مال غیر

16

مشاهده سرفصل

2.000.000

8 ساعت

پنجشنبه

17- 9

97/05/25

آقای دکتر نادر همایونی

آقای مهندس عبدالکریم کریمیان

شرایط عمومی پیمان

17

مشاهده سرفصل

600.000

2 ساعت

دوشنبه

19- 17

97/05/29

آقای دکتر مهدی فضلی

آیین دادرسی جرایم رایانه ای

18

مشاهده سرفصل

1200.000

4 ساعت

شنبه

20 - 16

97/06/03

آقای دکتر حسین سمیعی زنوز

حقوق کیفری تسهیلات بانکی

19

مشاهده سرفصل

2000.000

8 ساعت

یکشنبه

18 -16

97/06/04

97/06/11

97/06/18

97/06/25

آقای دکتر حمیدرضا آدابی

حقوق ثبت کاربردی (ثبت اسناد)

20

مشاهده سرفصل

2500.000

8 ساعت

دوشنبه ها

19 - 17

97/06/05

97/06/12

97/06/19

97/06/26

آقای دکتر مهدی فضلی

حقوق تجارت الکترونیک

21

مشاهده سرفصل

1200.000

4 ساعت

سه شنبه

20 - 16

97/06/06

آقای دکتر حسن تقوی

اجرای احکام کیفری:جزای نقدی


22

مشاهده سرفصل

1500.000

8 ساعت

سه شنبه ها

20 - 16

97/06/13

97/06/20

آقای دکتر ابوالحسن بستانی

وکالت برتر (تاثیر فنون ادبی در لایحه نویسی)


23

مشاهده سرفصل

2500.000

16 ساعت

پنجشنبه ها

17 - 9

97/06/15

97/06/22

آقای مهندس امیر امیری دیبا

قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی

(با تاکید بر لایحه مشارکت عمومی-خصوصی)

24<


 

برچسب ها: کارگاه