با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




دوره۳روزه حقوق ثبت ویژه آمادگی مشاوران حقوقی(ماده۱۸۷)آذر۹۸


تذکر؛برنامه کلاس متون فقه ویژه آمادگی آزمون مشاوران نیز درحال تدوین می باشد




برچسب ها: حقوق ثبت مختص آزمون مشاوران 98