با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 1400دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 1400


شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

960/000 80 8:30 - 14:30 چهارشنبه دکتر زارع حقوق جزا
720/000 60 15 - 20 چهارشنبه دکتر زارع آ.د. کیفری
1/200/000 100 8 - 14 پنجشنبه دکتر ترکمن حقوق مدنی
600/000 50 15 - 20 پنجشنبه استاد بنی صدر اصول فقه
840/000 70 10:30 - 14:30 جمعه استاد قائم مقامی آ.د. مدنی
960/000 80 15 - 20 جمعه دکتر ارشدی حقوق تجارت

☑️هدیه موسسه به ثبت نام کنندگان کلیه دروس
13 جلد کتاب
6 جلد کتاب تست
+
6 جلد کتاب قانون یار
+
1 جلد کتاب قوانین خاص

برچسب ها: دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 1400