با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره 5 آمادگی وکالت 1400دوره 5 آمادگی وکالت 1400


شروع دوره: 9 خرداد ماه


شهریه(تومان)

جمع ساعت

ساعت

روز

نام استاد 

نام درس

1/200/000 100 20 - 13  یکشنبه دکتــر ترکمن حقوق مدنی
900/000 75 16 - 12 دوشنبه دکتر عمروانــی  آ.د.مدنی
720/000 60 20:15 - 16:15 دوشنبه دکتــر بخشــی اصول فقه
1/080/000 90 20 - 13 سه شنبه دکتــــر زارع حقوق جزا
840/000 70 16 - 12 چهارشنبه دکتــر زهره وند حقوق تجارت
720/000 60 20:15 - 16:15 چهارشنبه دکتر رستمــی آ.د.کیفری

ساعت:20 - 13

شنبه ها

برگزاری کلاس های فوق العاده☑️ شهریه کامل این دوره با ☂️ تخفیف(کلاسهای آموزشی + آزمون های آزمایشی + کارگاه های نکته و تست):
6/400/000 تومان
☑️ شهریه کامل این دوره با ☂️ تخفیف (کلاس های آموزشی + آزمون های آزمایشی):
5/200/000 تومان
☑️ ثبت نام دوره کامل با ☂️ تخفیف (صرفاً کلاس های آموزشی: )
4/400/000 تومان

آیا میدانستید شهریه کامل این دوره بدون احتساب تخفیف مبلغ 7/960/000 تومان می باشد؟؟؟


موفقیت زیر سایه ☂️ دانش دست یافتنی است ... !


برچسب ها: دوره 5 آمادگی وکالت 1400